• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • Het is verplicht uw Coronatoegangsbewijs te tonen. (hoe te verkrijgen, zie tickets)
 • Legitimatie verplicht. Er kan naar gevraagd worden.
 • Op het gehele terrein is glaswerk verboden.
 • Er is geen verkoop van Alcoholische drank aan jongeren onder de 18 jaar. Indien jongeren onder de 18 jaar zijn en betrapt worden op Alcoholische drank kunnen zij van het terrein verwijderd worden.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en ongevallen, welke deelnemers, publiek, materiaal en materieel voor, tijdens of na het totale evenement als in programmaboekje omschreven, mocht overkomen, noch voor het zoekraken van goederen op welke wijze dan ook.
 • Bij misdragingen wordt u toegang tot het wedstrijdterrein ontzegd.
 • U dient te allen tijden de aanwijzingen van de verkeersregelaars, organisatie en beveiliging op te volgen.
 • In alle gevallen waarin de regelementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleider.
 • Het is verboden in de Expo Assen om drinken en etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico.
 • Uw papiergeld wordt op echtheid gecontroleerd.